EGLE EINIKYTE

“TWO SIDES”
2020
Stoneware, stains, 1220 C
78 x 14 x 59 cm

ENQUIRY FORM

“TWO SIDES”
EGLE EINIKYTE
2020
Stoneware, stains, 1220 C