EGLE EINIKYTE

“HORIZON II”
2020
Porcelain
39 cm

ENQUIRY FORM

“HORIZON II”
EGLE EINIKYTE
2020
Porcelain